按Enter到主內容區
:::

臺灣桃園地方檢察署:回首頁

:::

Thông tin cần biết khi tham dự phiên tòa

  • 發布日期:
  • 最後更新日期:113-04-18
  • 資料點閱次數:42

Khi nhận được lệnh triệu tập tội phạm từ cơ quan này, vui lòng kiểm tra xem trên lệnh triệu tập có dấu của công tố viên và thư ký của cơ quan này không. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào, vui lòng gọi cho thư ký của bộ phận chịu trách nhiệm hoặc trung tâm dịch vụ công dân của cơ quan này (03-2160123 chuyển 1058 hoặc 1059) để kiểm tra, nhằm tránh bị lừa đảo bởi các nhóm lừa đảo.

Người được triệu tập phải đến đúng giờ và địa điểm được chỉ định theo ngày và địa điểm ghi trên lệnh triệu tập, đồng thời kiểm tra xem lệnh triệu tập có đi kèm thông báo gì không (ví dụ: có cần mang theo bằng chứng hoặc vật chứng nào khi đến tòa không), để giúp phiên tòa diễn ra một cách suôn sẻ.

Vào ngày được chỉ định, mang theo thẻ căn cước và lệnh triệu tập, sau đó tuân theo hướng dẫn của cán bộ cảnh sát để đến phòng xét xử được chỉ định và chờ đợi. Sau đó, tuân theo yêu cầu để tham gia phiên tòa theo thứ tự được gọi.

Trong suốt phiên tòa, hãy tắt điện thoại di động và tránh gây ồn ào để không ảnh hưởng đến tiến trình tòa án.

Sau khi kết thúc phiên tòa, vui lòng đọc kỹ biên bản và chỉ ký sau khi đã đọc xong.

回頁首