按Enter到主內容區
:::

臺灣桃園地方檢察署:回首頁

:::

Khu vực quản lý

  • 發布日期:
  • 最後更新日期:113-04-18
  • 資料點閱次數:53
Jurisdiction

Vùng thuộc quản lý của cơ quan chúng tôi đã được tổ chức lại thành thành phố Đào Viên vào ngày 25 tháng 12 năm 103, với diện tích 1220.9540 kilômét vuông. Vùng hành chính được chia thành 13 khu, bao gồm: Khu Đào Viên(桃園區), Khu Trung Lập(中壢區), Khu Bình Chánh(平鎮區), Khu Bát Đức(八德區), Khu Dương Mãi(楊梅區), Khu Lộc Chu(蘆竹區), Khu Đại Tế(大溪區), Khu Quy Sơn(龜山區), Khu Đại Viên(大園區), Khu Quán Âm(觀音區), Khu Tân Ốc(新屋區), Khu Long Đàm(龍潭區), Khu Phục Hưng(復興區).

Vùng của chúng tôi giáp với huyện Di Lan và Hoa Liên về phía đông, biển Đài Loan về phía tây, giáp với huyện Tân Trí về phía nam và tiếp giáp với thành phố Tân Bắc về phía bắc.

回頁首